Specjalizujemy się w zakresie:


  • - montaż systemów nawodnienia ( bez dewastacji istniejących ogrodów ),
  • - projektowanie systemów nawadniania
      (od najprostszych - sterowanych ręcznie, po rozbudowane systemy automatycznie  sterowane),
  • - rozbudowa i przebudowa istniejących systemów,
  • - serwis i konserwacja systemów nawodnienia,
  • - systemy zabezpieczające
      (przeciążenie, sucho bieg, zatkanie filtra, zanik fazy zasilającej, zmiana kolejności fazy zasilającej, asymetria napięć, przepięcie).
  • - podawanie nawozu przez system nawodnienia - nawóz bezpośrednio jest przyswajany  poprzez liście.

BACK