Inteligentny sterownik nawodnienia Weathermatic SMARTLINE .

Sterownik, który codziennie dobiera optymalne wartości parametrówy nawodnienia. Podczas szcególnie upalnego lata sam automatycznie zwiększa ilość wody potrzebnej roślinom, a w czasie jesieni i wiosny, ilość wody jest zmniejszana.

Rośliny otrzymują tyle wody ile potrzebują.

Oszczędności w zużyciu wody sięgają 25-30% w porównaniu ze zwykłymi automatycznymi sterownikami (szczególnie ważne przy zasilaniu z wodociągu), a rośliny zawsze mają wody pod dostatkiem.

 

 

BACK